Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

17η έκθεση πτηνών συντροφιάς 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου


Ηράκλειο Κρήτης - Περιοχή Γιόφυρο !!


Έντυπο συμμετοχής για την έκθεση 2013 !!!
Κατηγορίες και κλάσεις 2014 section A,B,C,D
Κατηγορίες και κλάσεις 2014 Ε

Κατηγορίες και κλάσεις 2014 G

Πρόεδρος εκθέσεως :   Παρασύρης Αθανάσιος
Γραμματέας εκθέσεως :   Νικολαίδης Νικόλαος
Ταμίας εκθέσεως :   Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ

πηγή : poc.gr